۱۳۱, باور

ماهی بود باورش تور اگه بندازن سرش ،میشه عروس ماهی ها ،شاه ماهی میشه همسرش ،ماهی نبود باورش ،تور اگه بندازن سرش ،نگاه گرم ماهی گیر میشه نگاه آخرش.
 

ارسال : فاطمه کریمی

۱۲۴, حرف دل

درد دارد…وقتی همه چیز را میدانی…و فکر میکنند نمی دانی..و غصه میخوری که میدانی…و میخندند که نمی دانی…
 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .

۱۲۱, نبودنت

پیراهنی که بوی تو می داد ؛

در آوردم.

حالا بگو

با تنَم چه کنم !

 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .

۱۱۹, عاشقانه

نامت را بر دستانم می نویسم تا در وقت دعا، همیشه اولین آرزویم سعادت تو باشد..
 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .

۱۱۶, بدون شرح

بعضى وقتا…
به گذشته که نگاه میکنى و یه رابطه ى خاص رو مرور میکنى
تنها سوالى که تو ذهنت میاد اینه که…
مگه ممکنه مــن انـــــقدر احمق بوده باشم؟

 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .

۱۰۷, عاشقانه

وجودمان گاهی چه گرم می شود…
به “یکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلخوشی کوچک”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ هستم”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ کجایی؟”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ خوبی”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ حضور”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلام”
هزاران هزار شادی نصیبت

ارسال : Asal Banoo