۱۳۴,پیامک روز مادر

مادرم:
دراوج خوشبختی ام اما جای تویه چیز دیگه است….
شادی تویه چیز دیگه است …………..
دعای تو یه چیز دیگه است……
آغوش تویه چیز دیگه است…….
مادرم دستانت رادرخاک میبوسم……
روزت مبارک!!!!!!!

۱۳۰, تنهایی

چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن ، عاشق کردنش
و در اوج تنهاییش رها کردنش و گفتن اینکه :
دیگر تو را نمیخواهم . . .
 

ارسال : عسل

۱۰۷, عاشقانه

وجودمان گاهی چه گرم می شود…
به “یکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلخوشی کوچک”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ هستم”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ کجایی؟”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ خوبی”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ حضور”
به “یکــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلام”
هزاران هزار شادی نصیبت

ارسال : Asal Banoo

۱۰۵, پیامک عاشقانه

نگاه کن!

آن دور دستها …

یکی تنها به انتظار ایستاده …

لبخندی عاشقانه را !

دستی برایش تکان بده …

تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش!

ارسال : Asal Banoo

۹۹, پیامک در مورد مادر(بامزه)

گفتم : مادر !
گفت : جانم
گفتم : درد دارم !
گفت : بجانم
گفتم : خسته ام !
گفت : پریشانم
گفتم : گرسنه ام !
گفت : بخور از سهمِ نانم
گفتم : کجا بخوابم !
گفت : روی چشمانم
گفتم پارچ آب برگشت رو فرش
.گفت: ای خدا ذلیلت کنه کصافطه بوووووووقققققق :)))) !

ارسال : امین

۸۲, پیامک عاشقانه

در ره عشق شما از بس که چاله چولــــــه بُود

ما همه دوست و دشمن ، گنده و کوچیک ، پنچرتیم

می خواستم تصـــــــویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در کاغذ جا نمی شود ، کمی جلو تر بیا ، می خواهم با تو بودن را حس کنم .