دلتنگی درد دارد

deltang-98love

من ماندم و ۱۶ جلد
لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش
مترادف “دلتنگی” نمیشود…
کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!
درد دارد…

۱۲۹, من و دلتنگی

من ماندم و۱۶جلد لغت نامه که هیچ کدامش مترادف این دلتنگی لعنتی من نمیشود
کاش دهخدا بداند که دلتنگی معنا ندارد …درد دارد…
 

ارسال : عسل

۱۱۹, عاشقانه

نامت را بر دستانم می نویسم تا در وقت دعا، همیشه اولین آرزویم سعادت تو باشد..
 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .

۱۰۸, اس ام اس عشقولانه

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـی بی کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی زهـر !
وَخـوآبـی بـه آرامـی یـکــ مـَـ ـ ـرگ هَمیشــ ـ ـگـی

ارسال : Asal Banoo

۹۲ , فکـــر کـــردن بــهـ تـــو …..

فکر کردن به تو ، کار شب و روز من شده ، بس که حالم گرفته است ، چشمانم غرق در اشکهایم شده . . .
دیگر گذشت ، تو کار خودت را کردی ، دلم را شکستی و رفتی . . .
همه چیز گذشت و تمام شد ، این رویاهای من با تو بود که تباه شد . . .
انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم . . .

لطفا برای دیدن بقیه به ادامه بروید ……

ادامه خواندن “۹۲ , فکـــر کـــردن بــهـ تـــو …..”