۱۳۱, باور

ماهی بود باورش تور اگه بندازن سرش ،میشه عروس ماهی ها ،شاه ماهی میشه همسرش ،ماهی نبود باورش ،تور اگه بندازن سرش ،نگاه گرم ماهی گیر میشه نگاه آخرش.
 

ارسال : فاطمه کریمی

۱۱۶, بدون شرح

بعضى وقتا…
به گذشته که نگاه میکنى و یه رابطه ى خاص رو مرور میکنى
تنها سوالى که تو ذهنت میاد اینه که…
مگه ممکنه مــن انـــــقدر احمق بوده باشم؟

 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .