۹۰, جک های متفرقه و باحال

به غضنفر میگن بستی کیمی رو چطوری می خورن ؟!
میگه میزاری لای بربری سیخشو در میاری !…
**********
غضنفر رو برای اولین بار می برند توی هلی کوپتر
توی آسمان از نفر سمت چپی اش میپرسه : ببخشید , شما گرمتونه ؟
طرف میگه : نه
از سمت راستی میپرسه : شما گرمتونه ؟
اون یکی هم میگه : نه
بعد غضنفر بلند میگه : آقای خلبان هیچ کس گرمش نیست
قربون دستت  اون پنکه سقفی رو خاموشش کن !…