۱۲۱, نبودنت

پیراهنی که بوی تو می داد ؛

در آوردم.

حالا بگو

با تنَم چه کنم !

 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .

۱۱۷, اس ام اس فراموشی

سخت بود
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می‌کردم!

 

ارسال : Asal Banoo با نام doon doon فرستاده است .